Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba română și limba engleză și va fi încărcat folosind formularul online sub forma de document Word. (.doc sau .docx)

Rezumatele selectate vor fi publicate în volumul de rezumate sub ISBN

Structura rezumatelor:

Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Rezumatele vor fi trimise exclusiv online până la 15.02.2019!

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

IMPORTANT! Rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul Științific, iar notificare de acceptare va fi trimisă prin e-mail până la data de 28 martie 2019. Comitetul Științific își asumă decizia de încadrare a lucrării la prezentări orale sau postere.